[ارتباط با موسسه]


آدرس: بندرانزلي، طالب آباد، جنب پل طالب آباد، بوستان يكم
کد پستی 4313171935
 
پست الکترونیکی:
info@mehraeen.ac.ir
تلفن و دورنگار:
آموزش:
01344400271

مالي و اداري:
01344401718

 
 
 

ارتباط مستقیم با ریاست موسسه