عمرانرشته مهندسی عمران
هدف از این رشته تربیت نیروهای متخصصی است كه بتوانند در پروژه‌های مختلف عمرانی در زمینه‌های ساختمانی، راه‌سازی، پل‌سازی، سازه‌ها و بناهای آبی، جمع‌آوری و دفع فاضلاب و ... مسئولیت طرح، محاسبه، اجرا، مدیریت و نظارت بر اجرا را بر عهده گیرند.

مهندسی عمران از جمله رشته‌هایی است كه بیان‌گر كاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران كشور است. یعنی هرچیزی كه به آبادانی یك كشور باز می‌گردد مانند سد، فرودگاه، جاده، برج، تونل، دكل‌های مخابرات، ساختمان‌های مقاوم در مقابل زلزله، سیل و آتش، نیروگاه‌های برق و مصالح سبك، ارزان و با كیفیت مناسب برای ساخت و ساز، در حیطه كار مهندسین عمران قرار دارد.
رشته مهندسی عمران در مقطع كارشناسی ارشد دارای گرایش‌های "سازه، مهندسی زلزله، مكانیك خاك و پی، راه و ترابری، مهندسی آب، سازه‌های هیدرولیكی، سازه‌های دریایی، برنامه‌ریزی حمل و نقل، مهندسی مدیریت و ساخت، مهندسی محیط زیست، مهندسی رودخانه و مهندسی آب و فاضلاب" است.

 | تاریخ : 1393/05/26

Introduction to Civil Engineering Course


In past years, civil engineers focused on design and construction of new facilities, such as buildings, bridges and highways, water treatment and environmental facilities, foundations and tunnels. Today's civil engineer not only has to design new facilities but must also analyze the effects of deterioration on infrastructure elements, consider system interdependencies and evaluate life-cycle impacts while also considering environmental and economic sustainability within the context of society. Civil engineers must be equipped with in-depth knowledge of traditional, fundamental principals and new technologies in order to address the complex, interdisciplinary problems faced within society.

 

 | تاریخ : 1393/05/26