گروه دروس عمومي


                          

با توجه به سرفصل ارائه گردیده از سوی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، دانشجویان رشته¬های گوناگون در هر یک از مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته موظفند علاوه بر دروس تخصصی و پایه رشته خود، واحدهای  دروس عمومی را نیز در جهت ارتقا دانش  و سلامت عمومی خود  بگذرانند. گروه عمومی متشکل از  دروس  معارف، زبان خارجه، تربیت بدنی و زبان فارسی  است که تعداد واحدهای الزامی، با توجه به مقطع  تحصیلی متغیر است.

دروس معارف اسلامی عمومی در دانشگاه، شامل 16 درس در 5 گرایش به شرح جدول ذیل است:گذراندن حداقل 4 واحد از دروس مزبور براي دانشجويان دوره‌هاي كارداني و حداقل 12 براي دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه‌اي الزامي است.
دانشجويان دوره‌هاي كارداني موظفند يكي از دروس خود را از گروه «مباني نظري اسلام» و درس ديگر را از گروه دروس «اخلاق اسلامي» انتخاب كنند.
دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه‌ا موظفند دو درس خود را از گروه مباني نظري اسلام و يك درس را از هريك از چهار گروه ديگر انتخاب كنند.
دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته با توجه به گذراندن چهار واحد درسي در دوره كارداني صرفاً موظفند چهار درس از چهار گروه «مباني نظري اسلام»، «انقلاب اسلامي»، «تاريخ تمدن اسلامي» و «آشنايي با منابع اسلامي» را انتخاب كنند.
دانشجويان اقليت‌هاي ديني مي‌توانند دروس مورد نظر خود را بدون هيچ محدوديتي از بين كليه دروس مندرج در جدول دروس عمومي معارف اسلامي انتخاب كرده بگذرانند.

 | تاریخ : 1393/05/26