گروه حسابداري


از آنجا که سیستم حسابداری نقش موثری در برنامه ریزی کنترل عملیات موسسات اقتصادی جامعه ایفا می کند و مدیریت می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق آنها چگونه اجرای عملیات را مورد ارزیابی قرار دهد وعلل عدم کارایی را کشف کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید، تربیت کارشناسان حسابداری می تواند بسیاری از کمبودها و نارسایی ها را جبران نماید. کارشناس حسابداری فردی است که دانش و مهارتهای لازم را در زمینه های حسابداری صنعتی، دولتی و مالی فرا گرفته باشد
نقش و توانایی فارغ التحصیلان این رشته
- انجام امور حسابداری عمومی در موسسات بازرگانی، بانکها و واحدهای تولیدی و صنعتی و موسسات دولتی
- انجام امور حسابداری در موسسات دولتی ،غیرانتفاعی و تعاونی ها
- حسابرسی شرکت بازرگانی ، تولیدی و صنعتی
- طراحی و اجرای سیستمهای حسابداری و مالی

 | تاریخ : 1393/05/26